webzsm.eu

Stavba bodovačky odporových drátků

Bodovačka odporových drátků

Při svém e-kouření a motání spirálek pro atomizéry, jsem neustále narážel na problém, správně namotat spirálku s požadovaným odporem. Po zhlédnutí několika videí ze zahraničí i z domácích zdrojů, se mi zalíbila možnost spojování odporových a neodporových drátků, pomocí svařování elektrickým proudem.

Většina uvedených svařovaček, vycházela ze step up regulátoru napětí LM2577-ADJ, jehož cena se na našem trhu pohybuje od 140 do 180 Kč.

Jelikož jsem kdysi dávno dělal podobný regulátor za pomoci obvodu NE555, rozhodl jsem se proto tuto bodovačku postavit na tomto jednoduchém časovači.

Požadavek byl tento, napájet bodovačku s obyčejného malého transformátoru, který má doma snad každý, velice rychlé nabití a indikace nabití.

Při pokusech o dokonalé svaření drátků se mi nejlépe osvědčilo napětí 36V na kondenzátoru 1000uF.

Při vyšším napětí nebo kapacitě se již většinou drátky přepalovaly.

Přejdu rovnou ke schématu:

Jak je ze schématu patrné, že obvod 555 je použit v klasickém astabilním zapojení jako generátor obdélníkového impulzu s oscilační frekvencí je přibližně 20KHz. Na výstupu generátoru je připojen tranzistor Q1. Při sepnutí tranzistoru Q1, tlumivkou L1 začne procházet proud. Po následném rozpojení Q1 se na tlumivce L1 naindukuje vyšší napětí, které je diodou D1 usměrněno a přivedeno na výstup. Na výstupu je připojen kondenzátor 1000uF/50v.

Při dosažení napětí na výstupu 36V dojde k průchodu napětí Zenerovou diodou D2 a k sepnutí tranzistoru Q2 který přivede na vstup CONT logickou nulu a generování impulzu bude generovat impulzy se střídou 0.

Tranzistor Q3 s rezistory R7,R8 a R9, slouží jen pro kontrolní LED diodu, která indikuje stav dosažení požadovaného napětí.

Propojení bodovačky je zde:

J1 je zásuvka napájecího konektoru Jack 1,3mm pro PCB. U2 a U3 jsou konektory pro spínač, LED1 je červená nízko příkonová led 3mm, U4 a U5 jsou zdířky pro banánek 4mm

UPOZORNĚNÍ:

Při vybíjení/zkratování/svařování drátků na kondenzátoru C4, je nutné, aby bylo zařízení odpojeno od napájení, jinak může při zkratu dojít k poškození součástek regulátoru.

Celou bodovačku jsem umístil do krabičky KM 26 N.

Všechny součástky s výjimkou led diody, napájecího konektoru a indukčnosti jsou typu SMT kvůli velikosti. Všechny tyto součástky lze velice jednoduše zapájet obyčejnou mikro páječkou.

Soupis součástek.

Součástka

hodnota

Typ

počet

cena za kus

celkem

R3,R4,R5,R8,R9

1kOhm

R1206

5

0,50 Kč

2,50 Kč

C2

1nF

CAPC3216X180N

1

1,00 Kč

1,00 Kč

C1

3.3nF

CAPC3216X180N

1

1,00 Kč

1,00 Kč

R2,R7

5.6kOhm

R1206

2

1,00 Kč

2,00 Kč

R1

10kOhm

R1206

1

0,50 Kč

0,50 Kč

C5

100F

CAPAE660X540N

1

1,00 Kč

1,00 Kč

L1

100uH

SPU_PU_C

1

6,00 Kč

6,00 Kč

C4

1000uF 10%

CAPPA3600-3000X1500

1

18,00 Kč

18,00 Kč

Q1,Q2,Q3

BCX56

SOTFL150P400X160R-4N

3

5,00 Kč

15,00 Kč

D2

BZV55-B36

DIOMELF3515N

1

1,50 Kč

1,50 Kč

D1

DIODE

DO-214AB

1

2,50 Kč

2,50 Kč

1.01

LED_red

LED9R2_5V

1

2,00 Kč

2,00 Kč

U1

LMC555CM

SOIC127P600X175-8N

1

8,00 Kč

8,00 Kč

J1

PJ-007

CUI_PJ-007

1

8,00 Kč

8,00 Kč

Zdirka bananek

Zdirka

OnePinTH

2

10,00 Kč

20,00 Kč

Zdirka napajeci jack

1

10,00 Kč

10,00 Kč

Krabička KM 26 M

1

34,00 Kč

34,00 Kč

Souhrn

133,00

Jak je vidět, dá se takováto bodovačka odporových drátku, pořídit levněji, než samotná součástka LM2577. Pro účely e-kuřáka více než dostatečné.

Na závěr jsem přidal i návrhy plošných spojů pro krabičku KM 26 N a samotnou bodovačku odporových drátků.

Čerstvě postavená bodovačka:

Vrchní strana desky plošného spoje:

Spodní strana desky:

Osazení součástek:

Ještě dodatek ke konstrukci. Při osazování DPS se mi podařilo kondenzátor C5 posadit s opačnou polaritou než měla správně být. Po prvním zapojení, tento kondenzátor nevydržel a zcela jednoduše se odporoučel do elektronického nebe. Ve finále jsem tento kondenzátor neosadil a na samotnou funkčnost toto nemá žádný vliv.

Hodně kouře při e-kouření přeje ZSm